• Nadace ČEZ
  • KKVS.CZ
  • Nadace ČEZ
  • KKVS.CZ

Vyhledávání

Minimálně 3 znaky

KKVS

Karlovarský krajský
volejbalový svaz

Gorkého 280, 356 01 Sokolov
Tel.: 352 604 629
mail: as.meruna@gmail.com
Osobnosti

Partneři KKVS

Navštívilo nás

Počítadlo návštěvnosti

Pravidla minivolejbalu

 

ŽLUTÝ MINIVOLEJBAL:  

Věkové omezení:
o Klubový volejbal: 1.7.2005 a mladší
o Školní volejbal: 1.-3. třída (6-8 let)
o Starší začátečníci: (doporučuje se povolit start max. jednoho staršího hráče, absolutního začátečníka v družstvu)

1. Počet hráčů:
o Dvojice
o Jednotlivci
o Družstvo tvoří maximálně 3 hráči ( 2 hráči + 1 náhradník)
o Pro školní kola a krajské festivaly (2 hráči + 2 náhradníci)

2. Rozměry hřiště:
o Dvojice: hřiště: 4,5 x 9 m, rozdělené sítí
o Jednotlivci:hřiště: 3 x 9 m, rozdělené sítí

3. Výška sítě:
o 195 cm, postranní anténky (na obou vzniklých hřištích v rámci jednoho klasického volejbalového hřiště)

4. Míč:
o Odlehčený volejbalový míč 180-210 g

5. Trvání:
o Utkání probíhá na jeden nebo dva hrané sety 5-8 minut
o Varianta na jeden set do 5-8 bodů

6. Průběh rozehry:
o Zahajovací postavení (forma 2 -2):

7. Přijímající družstvo: dva hráči stojí vedle sebe

8. Podávající družstvo: jeden hráč na podání, druhý ve hřišti v pravé nebo levé polovině hřiště a podávající hráč se přesouvá po podání do
neobsazené poloviny hřiště
o Podání:

9. Vhození míče jakýmkoliv způsobem (doporučeno jednoruč vrchem nebo obouruč z košíčku) nebo odbití prsty (začátečníkům je povoleno začít
z 3 m čáry)
o Rozehra:

10. Forma 1-1: míč je chycen a hozen na druhou stranu

12. Forma 2-2 :Rozehry se musí zúčastnit oba spoluhráči

13. První kontakt: míč je chytán a nahráván hodem obouruč (spodem nebo vrchem) ke spoluhráči

14. Druhý kontakt: míč je chytán a obouruč nebo jednoruč přehazován (doporučeno vrchním způsobem) přes síť

15. Tento sled činností je vyžadován, jiný (například: okamžité přehození) se pokládá za chybu

16. Při současnem chycení obou hráčů může jeden z hráčů přehodit míč přes síť nebo nahrát svému spoluhráči

17.  Další pravidla
o Není povoleno chodit (běhat) s míčem, jeden krok s charakterem výkroku a výskoky jsou povoleny (doporučeno po chycení ihned odhodit míč)
o Dotek sítě a přešlap půlící čáry při neomezení soupeře je povolen

Karlovarský krajský volejbalový svaz 2017 | Kontakty