• Nadace ČEZ
  • KVS.CZ
  • Nadace ČEZ
  • KVS.CZ

Vyhledávání

Minimálně 3 znaky

KVS

Karlovarský volejbalový svaz
Gorkého 280, 356 01 Sokolov
Tel.: 352 604 629
mail: as.meruna@gmail.com
Osobnosti

Partneři KVS

Navštívilo nás

Počítadlo návštěvnosti

Opatření pro rozvoj mládeže v Karlovarském kraji - sezona 2014/2015

Na společném semináři trenérů Karlovarského kraje, který se uskutečnil v Sokolově, byla přijata následující opatření pro rozvoj mládeže v Karlovarském kraji:

1.) Činnost DRUŽSTEV KCM:

- sestavit termínový kalendář KCM, zvlášť pro obě složky

- konzultovat termínový kalendář KCM s klubovými trenéry, zveřejnit termínový kalendář

termín: září 2014

- navrhnout složení realizačních teamů předsednictvu KVS

- schválit realizační teamy pro sezonu 2014/2015

termín: září 2014

- po každém soustředění KCM informovat klubové trenéry o zjištěných nedostatcích v IHČ hráčů a navrhnout nápravná opatření

- pozvánku na každé soustředění a zprávu ze soustředění posílat v pořadí klub, rodič, hráč

-nesvolávat KCM v době školního vyučování

termín: průběžně

2.) Vzdělávání trenérů v kraji:

- připravit seriál moderovaných tréninků zaměřených na vzdělávání trenérů

- určit termíny a náplň moderovaných tréninků

- střídat místa konání moderovaných tréninků (Karlovy Vary, Chodov, Sokolov)

termín: srpen 2014 a poté průběžně

-dokončit a vydat DVD se zaměřením na přihrávku

termín: srpen 2014

-připravit DVD se zaměřením na útočný úder

termín: listopad 2014

 

 

 

Karlovarský volejbalový svaz 2022 | Kontakty