• Nadace ČEZ
  • KVS.CZ
  • Nadace ČEZ
  • KVS.CZ

Vyhledávání

Minimálně 3 znaky

KVS

Karlovarský volejbalový svaz
Gorkého 280, 356 01 Sokolov
Tel.: 352 604 629
mail: as.meruna@gmail.com
Osobnosti

Partneři KVS

Navštívilo nás

Počítadlo návštěvnosti

Zpráva ze soustředění KCM - 4. tréninkový den

 

                               Zpráva ze soustředění KCM dívek a chlapců (4. tréninkový den)

Dnes, tedy 21.března 2014, se ve Sportovní hale v Chodově uskutečnilo další soustředění krajských výběrů dívek a chlapců. Jednalo se o první soustředění po zúžení obou družstev, o hráče se starali trenéři Štěpán Javůrek, Antonín Bican, Peter Makarius, Petr Kořán a Petr Fiala.

Program dne:

9:00 - 9:30 sraz pozvaných hráčů, organizační věci

9:30 - 12:00 imitační a průpravná cvičení přihrávky

12:00 - 13:15  oběd

13:15 - 14:30  přihrávka - základní cvičení

14:45 - 16:00  přihrávka a činnost po přihrávce

 

Dovolte mi, abych poděkoval všem zúčastněným hráčům za příkladný přístup a práci během tohoto soustředění. Speciálně bych chtěl pochválit družstvo chlapců, které se s problematikou přihrávky popasovalo pro mě překvapivě dobře. Na závěr bych rád sdělil pár získaných poznatků a zrekapituloval jednotlivé tréninkové jednotky.

TJ č. 1, imitační a průpravná cvičení pro přihrávku mají za cíl:

-          Schopnost hráče vytvořit dostatečnou plochu pro přihrávku

-          Při provádění přihrávky zvrátit zápěstí dozadu a umožnit tím vytvoření plochy

-          Vysoké nasazení rukou - úhel rukou a těla by měl být cca 90°

-          Natočení horního ramene při přihrávce mimo osu těla

 

TJ č. 2, přihrávka - základní cvičení (cílem je naučit hráče všem způsobům tlumení míče)

-              Pohybem nohy vzad - ruce jsou nasazeny proti míči jako pružina (neprovádějí akt tlumení). Při kontaktu s míčem pohybuje hráč nohou směrem vzad a tím odnímá letícímu míči energii a přihrává jej.

-              Pohybem nohy stranou, nebo šikmo vzad - ruce jsou nasazeny proti míči jako pružina (neprovádějí akt tlumení). Při kontaktu s míčem hráč pohybuje nohou směrem do strany, nebo šikmo vzad a tím odnímá letícímu míči energii a přihrává jej.

-              Zakloněním trupu - v momentě kontaktu s míčem hráč zaklání trup tím, že tlačí břicho dopředu (narovnává se v oblasti bederní) a zaklání rovinu trupu směrem dozadu. Tímto aktem provádí tlumení míče.

-              Pohybem paží vzad mezi rozkročené nohy - hráč je v momentě kontaktu s míčem v širokém přihravačském postavení a akt tlumení míče provádí pohybem rukou směrem vzad mezi rozkročené nohy

-              Pohybem paží vzad vedle těla - hráč přihrává míč tzv. mimo osu těla, přihrávka je provedena vedle těla pohybem rukou vzad. Osa ramen je při tomto odbití kolmá vůči letícímu míči.

-              Pohybem paží vzad vedle těla podél nesouhlasné nohy - v tomto případě se napnuté paže stáčejí mimo tělo, osa těla rotuje. Noha, která je na straně odbití, tzv. souhlasná, se posouvá vzad a vzdálenější noha, tzv. nesouhlasná, je oporou.

-              Pádem stranou

 

TJ č. 3, přihrávka a činnost po přihrávce (hráči by měli být schopni po přihrávce plnit následující činnost)

-          Útočit z obou kůlů

-          Útočit ze zóny V.

-          Vykrýt útočícího hráče

 

 

 

Plán příštího soustředění:

-          Útočné kombinace

 

Vážení trenéři, příští soustředění KCM se uskuteční ve dnech 4. - 6.dubna

Všichni jste srdečně zváni. V případě dotazů se na mne prosím obracejte.

 

Štěpán Javůrek, šéftrenér mládeže KCM

 

 

 

Karlovarský volejbalový svaz 2022 | Kontakty