• Nadace ČEZ
  • KVS.CZ
  • Nadace ČEZ
  • KVS.CZ

Vyhledávání

Minimálně 3 znaky

KVS

Karlovarský volejbalový svaz
Gorkého 280, 356 01 Sokolov
Tel.: 352 604 629
mail: as.meruna@gmail.com
Osobnosti

Partneři KVS

Navštívilo nás

Počítadlo návštěvnosti

TRENÉRSKÉ DIÁŘE PRO VŠECHNY TRENÉRY...

Zpráva předsedy č. 7 - Trenérské diáře pro všechny české trenéry ?

V minulém roce jsme touto dobou poslali dárek trenérům. Byl jím sezónní trenérský diář 2011/2012. Jednalo se o speciální pomůcku ? sezónní diář, který začíná od září jednoho roku a končí srpnem roku následujícího. Záměrem bylo tímto diářem kopírovat volejbalovou sezónu. Jako bonus jsme přidali volejbalová pravidla, adresář volejbalových funkcionářů a několik volejbalových didaktických zásad ? formou hesel. Určitě bych jako někdejší trenér takovou pomůcku přivítal, a proto mě trochu překvapila reakce. Ale posléze jsem si uvědomil, že některé kritické hlasy byly oprávněné.
Diář dostali všichni trenéři volejbalových družstev ČVS, kteří o něj projevili zájem, byl ze strany trenérů hodnocen jako záslužný počin svazu vůči trenérům, ale jak bylo uvedeno, zaznamenali jsme i kritické připomínky. Ty se týkaly především hmotnosti diáře a kvality papíru.

Rozhodně jsme nechtěli od bohulibého záměru upustit. Vzali jsme tedy v úvahu kritické připomínky a pustili se do tvorby nového vydání pro sezónu 2012/2013. Zachovali jsme praktické informace jako adresář ČVS, termínovník extralig, mladežnických soutěží a pohárů. Doplnili jsme termíny metodických akcí. Součástí diáře jsou i pravidla ?Minivolejbalu v barvách?. Nejpodstatnější novinkou je obrazový miniseriál "Bagr v obrazech", kde je formou návodných fotografií názorně prezentována technika bagru a naznačen postup při nácviku bagru, resp. přihrávky. Podnětem k tomu, proč by měl být zaměřen letošní trenérský sezónní diář ve své ?metodické části? právě na bagr a přihrávku bylo především:

  1. Je třeba rozptýlit nekompetentní názory, že červený a zelený minivolejbal mají potlačovat bagr, jako jednu ze základních motorických dovedností ve volejbalu.
  2. Motorická dovednost ?bagr? je základem herní činnosti přihrávka, která se stala v poslední době předmětem mnoha diskusí, zejména po neúspěšném vystoupení českých juniorů v kvalifikaci na ME.
  3. V návrhu úprav pravidel pro světový kongres FIVB se objevuje přísnější posuzování přihrávky podání prsty a případným přijetím návrhu by byl význam bagru opětovně zvýrazněn.
  4. Bagr je jedním ze složitějších prvků volejbalu a špatná technika, resp. chybný postup při utváření správných návyků, má fatální následky, které se již v juniorském věku těžko odstraňují.

DiářPři tvorbě metodických textů klade volejbalová veřejnost opakovaně důraz na jednoduchost. Přestože nelze ani při nejlepší vůli tak složitý jev jako je sportovní hra volejbal vyjádřit jednoduše, snaží se diář tomuto požadavku jít naproti alespoň v oblasti elementárních základů nácviku základních odbití. Metodický příspěvek k nácviku bagru se soustředí jenom na tzv. průpravná cvičení. To jsou taková, která nepracují s herním kontextem, ale soustředí se pouze na účelné provedení pohybu při odbití bagrem. Jinými slovy jsou použitelné jak pro ?učitelky v sukních?, rodiče ? trenéry, trenéry začátečníky, ale snesou nároky na práci trenérů špičkových žákovských klubů v počáteční fázi nácviku odbití bagrem. Na hřbetu diáře jsme nechali vysázet ?Rok bagru?, což by mělo nenápadně vybídnout trenéry, jakým směrem se letos vydat ?

Z hlediska zpracování diáře jsme v souladu s připomínkami uživatelů změnili kvalitu i gramáž papíru a zvolili jsme lehčí desky. Distribuce bude obdobná jako v loňském roce. První dávku budeme distribuovat trenérům v průběhu finálového turnaje ?Minivolejbalu v barvách? v Ostravě při kvalifikace ME mužů ve dnech 15. a 16. 9. 2012.
Dále budou diáře k dispozici od následujícího týdne na distribučních místech v jednotlivých krajích. Znamená to tedy, že diář obdrží všichni trenéři evidovaní u jakéhokoli družstva v soutěžích ČVS evidovaní ve VISu. Jedinou aktivitou potřebnou k získání tohoto diáře je vyzvednout si jej na jednom z odběrných míst, která budou ještě jednou na webu ČVS zdůrazněna. Přejeme českým trenérům, aby jim náš dárek byl k užitku.

V Praze, dne 10. 9. 2012, Zdeněk Haník, předseda ČVS

Karlovarský volejbalový svaz 2022 | Kontakty