• Nadace ČEZ
 • KVS.CZ
 • Nadace ČEZ
 • KVS.CZ

Vyhledávání

Minimálně 3 znaky

KVS

Karlovarský volejbalový svaz
Gorkého 280, 356 01 Sokolov
Tel.: 352 604 629
mail: as.meruna@gmail.com
Osobnosti

Partneři KVS

Navštívilo nás

Počítadlo návštěvnosti

JAK TRÉNOVAT PŘÍPRAVKU 4.-5.TŘÍDA ZŠ

 

M e t o d i k a   s p r á v n é h o   v o l e j b a l o v é h o   t r é n i n k u

T Y G Ř I C E   S E   M I   L Í B Í

Sobota 20.10.12 04:55

jak by mělo vlastně vypadat zaměření tréninku ve 4.- 5.třídě?

 • kolikrát by měly děti trénovat?
 • zaměřit se především na volejbal?

p o h y b o v ý   s l a b i k á ř   n a   p r v n í m   m í s t ě

 • v tomto věku bychom měli pomáhat i školnímu tělocviku
 • trénovat s dětmi běhání- skákání- chytání a házení
 • ale také se zaměřit na kondiční cvičení (švihadla, překážkové dráhy)
 • a všude jde o kvalitní pohyb

v o l e j b a l o v é   ř e m e s l o   n e c h y b í

 • cílem hnutí BMV bylo nabrat děti do školních a klubových středisek
 • a následně jde o kultivaci pohybu
 • o kvalitní naučení volejbalového řemesla
 • v posloupnosti nácviku základního způsobu ovládání míče ční na prvním místě odbití prsty
 • toto je základem hry ve čtyřech barvách (pěti) BMV
 • a u nácviku prstů nespěchat
 • základem je důsledné postavení nohou- rukou- paží
 • věnujte hodně času vytvarování košíčku a s tím spojeného výběru místa
 • velice důležitá je pumpa či pružina (1. a 2. doba odbití míče)
 • potom pokračuje nácvikem bagru a následně se zaměřujeme na odbití jednou rukou

v č e r e j š í   t r é n i n k   T y g ř i c   v e   V S K   B a n í k   S o k o l o v ?

 

 • 90 minut
 • hala Jiskra
 • 10x žíněnka, 2x odrazový můstek, 4 lavičky, 16 obručí, zásobník míčů, 2x švédská bedna
Úvod Motivace  
Zahřátí Malá překážková dráha žíněnka, lavičky, obruče
Hlavní část tréninku I. Akrobacie bez míče a s míčem kotoul vpřed, kotoul vzad, kotoul letmo
Hlavní část tréninku II. Rozvoj slabikáře pohybu štafetové soutěže s žíněnkami, lavičkami
Kondice, uvolnění, výklus   odrazy, švihadlo, běh...
Hodnocení tréninku Pohlazení lízátkový trénink, líbilo se mi...

 

@trenér

Karlovarský volejbalový svaz 2022 | Kontakty