• Nadace ČEZ
 • KVS.CZ
 • Nadace ČEZ
 • KVS.CZ

Vyhledávání

Minimálně 3 znaky

KVS

Karlovarský volejbalový svaz
Gorkého 280, 356 01 Sokolov
Tel.: 352 604 629
mail: as.meruna@gmail.com
Osobnosti

Partneři KVS

Navštívilo nás

Počítadlo návštěvnosti

V SOBOTU KONČÍ TRENÉRSKÝ KURZ III.TŘÍDY

T r e n é r s k ý   k u r z   I I I .   t ř í d y   s e   b l í ž í ...

Z K O U Š K Y   V   S O B O T U

Pátek 28.09.2012

P á t e k   2 8 . 0 9 . 2 0 1 2

 • odevzdání Seminárních prací
 • odevzdání podkladů pro trenérský průkaz
11,30- 12,15 1 Fyziologie MUDr.Balatková Michaela
12,25- 13,55 2 Hygiena MUDr.Balatková Michaela
14,10- 15,40 2 Anatomie MUDr.Balatková Michaela
15,55- 16,40 1 Věk.zvlášt. MUDr.Balatková Michaela
16,50- 18,20 2 Pravidla Meruna Jan
18,30- 19,55 2 KP mládež Mgr.Janus Pavel

S o b o t a     2 9 . 0 9 . 2 0 1 2

 • test z pravidel
 • test ze soutěžních řádů
 • hodnocení metodického výstupu
 • kvalita písemné přípravy
 • ústní zkouška
 • obhajoba seminární práce
8,00- 9,15 1,5 Soutěžní řád Meruna Jan
9,25- 9,55 0,5 Test Meruna Jan
10,00- 15,00 5,0 Metodické výstupy  
15,15- 17,00 2,75 ZZ frekventantů  
17,00   Ukončení TK III  

D o k u m e n t y   Z Z

 • (6) karta frekventanta (přehled hodnocení)
 • (1) poznámky k metodice a teorii IHČ, HK a HS
 • (5) hodnocení MV (metodického výstupu)
 • (5) a (4) zadání MV a SP
 • (6) celkové hodnocení ZZ
 • (1) ústní zkouška- 30 okruhů
 • (5) hodnocení metodického výstupu (MT)
 • (5) záznam a hodnocení MV
 • (4) záznam a hodnocení Seminární práce

 

m i š

Karlovarský volejbalový svaz 2022 | Kontakty