• Nadace ČEZ
  • KVS.CZ
  • Nadace ČEZ
  • KVS.CZ

Vyhledávání

Minimálně 3 znaky

KVS

Karlovarský volejbalový svaz
Gorkého 280, 356 01 Sokolov
Tel.: 352 604 629
mail: as.meruna@gmail.com
Osobnosti

Partneři KVS

Navštívilo nás

Počítadlo návštěvnosti

Školení trenérů III.třídy

 

        Karlovarský krajský volejbalový svaz v Sokolově pořádá  školení trenérů III.třídy, které bude rozděleno do dvou víkendových bloků.

 

Termín školení:        1.část-   7.- 9.září 2012

                               2.část- 14.-15.září 2012

 

Místo školení:            Bude upřesněno společně s rozvrhem, který obdržíte 14 dnů

                                před zahájením e-mailovou cestou.

 

Účastníci školení:    Mohou se zúčastnit členové klubů, kteří vedou družstva. Dále

                             zájemci, kteří se klubu zaváží, že budou vykonávat trenérskou

                             práci

Cestovné:               je hrazeno vysílajícími kluby nebo účastníky školení.

Instruktoři:              Přednášet budou členové krajské trenérsko- metodické komise.

Přihlášky:                Do 20.června 2012 na e-mailovou adresu. Uveďte jméno,

                              datum narození,adresu bydliště,e-mailovou adresu, mobil.

Náklady na školení: 900,- Kč, které účastníci zaplatí formou vkladu.

                              V případě neúčasti se účtuje storno poplatek 500,- Kč na 

                              úhrada vzniklých nákladů

 Termín úhrady:     Nejpozději 20.června 2012. Teprve po zaplacení vkladu je

                             přihláška platná.

 Vedoucí školení:     předseda TMK

 

 

V Sokolově dne  06.05.2012

 

Meruna Jan                                                                                  Šín Milan

předseda KV ČVS                                                                            předseda TMK

 

 barevnyminivolejbal@seznam.cz;                      773 750 785

Karlovarský volejbalový svaz 2022 | Kontakty