• Nadace ČEZ
  • KVS.CZ
  • Nadace ČEZ
  • KVS.CZ

Vyhledávání

Minimálně 3 znaky

KVS

Karlovarský volejbalový svaz
Gorkého 280, 356 01 Sokolov
Tel.: 352 604 629
mail: as.meruna@gmail.com
Osobnosti

Partneři KVS

Navštívilo nás

Počítadlo návštěvnosti

Informace k turnaji Barevného minivolejbalu 24. - 25.2.2018

1. Řízení turnaje
Martin Štecher (777 773 709, stechy@seznam.cz) a Simona Dobešová (724 239 199)
 
2. Kategorie pro rok 2017/2018
Žlutý minivolejbal: 1.7.2009 a mladší - např. hráč narozený 2.7.2009 již hraje oranžovou kategorii.
Oranžový minivolejbal: 1.7.2008 a mladší
Červený minivolejbal: 1.7.2007 a mladší
Zelený minivolejbal: 1.7.2006 a mladší
Modrý minivolejbal: 1.7.2005 a mladší
OD LEDNA BY MĚLY DĚTI NASTUPOVAT VE SVÉ NEBO VYŠŠÍ KATEGORII.  
 
3. Hrací termín: 24. - 25.2.2018 - PREZENCE DO 8.30 hod. !!!!
 
4. Organizace
sobota: žlutá a červená barva 
neděle: oranžová, zelená a modrá barva
 
5. Předpis
Hraje se podle pravidel tzv. "Barevného minivolejbalu" vyhlášených Českým volejbalovým svazem.
 
6. Náležitosti
Trenér nejpozději do pátku 23.2.2018 odešle formou SMS nebo emailem počet družstev do jednotlivých kategorií do 18.00. V den turnaje předá pořadateli při prezenci soupisku hráčů. Na soupisce je uveden název oddílu, jméno a příjmení trenéra, jména a příjmení jednotlivých hráčů a celé datum narození. Dále bude vyznačeno zařazení hráčů do jednotlivých družstev př. družstvo 1, 2, 3... Soupiska je podepsána trenérem družstva.
* Na soupisce budou uvedena družstva podle výkonosti, př. družstvo 1 - výkonnostně nejlepší.
 
7. Systém soutěže
Bude se hrát turnajovým způsobem. Podle počtu účastníků bude zvolen herní systém v každém kole. Rozdělení do skupin bude provedeno na sportovišti před zahájením turnaje. Jednotlivá utkání se hrají na 5 - 10 minut dle rozhodnutí pořadatele. Na všech hřištích budou utkání začínat a končit jednotně na zvukové znamení. Možná je remíza, ve žluté a oranžové barvě se utkání po zvukovém znamení nedohrávají. 
 
8. Startovné: 20 Kč,- na každého hráče a každý den.
 
9. Hodnocení výsledků
Systém hodnocení jednotlivých utkání ve skupinách je následující: výhra 3 body, remíza 2 body, prohra 1 bod.
Pořadí: ve skupinách rozhoduje nejprve nejvyšší počet bodů, dále vyšší poměr míčů a nakonec vzájemný zápas. Po shodě všech kritérií rozhodne los kapitánů.
 
10. Další informace
Případné stížnosti rozhoduje pořadatel po konzultaci se zástupci klubů. 
Vedoucí družstev mohou být na hrací ploše, nebudou však zasahovat do zápasů. Mohou například začátečníkům pomáhat s postavením ve hřišti.

Karlovarský volejbalový svaz 2019 | Kontakty