• Nadace ČEZ
  • KVS.CZ
  • Nadace ČEZ
  • KVS.CZ

Vyhledávání

Minimálně 3 znaky

KVS

Karlovarský volejbalový svaz
Gorkého 280, 356 01 Sokolov
Tel.: 352 604 629
mail: as.meruna@gmail.com
Osobnosti

Partneři KVS

Navštívilo nás

Počítadlo návštěvnosti

ZÁPIS ze schůze výboru OVS, konané dne 22. 3. 2016

(únorová schůze součástí březnové)

 

Přítomni: Mgr. Milfaitová, , Ing. Kratochvílová, Kobernová, p. Vanke , p.Správková,

Omluveni: Riedl, Kořán, Ing. Makarius,

 

1) Kontrola zápisu z 19. 1. 2016

 bez připomínek

 

2) Kontrola soutěží OP dospělých

   Probíhá dle rozlosování,mimo Kynšperka, který bude dohrávat v dubnu.

   Ženy začínají 28.4., muži 24.5. 2016.

 

3) Kontrola soutěží smíšených družstev

   Proběhlo 3. kolo ? výsledky   viz. příloha

 

4) Zpráva o hospodaření

     předložena a přednesena.

 

5) Různé:

   - předán dárek za OVS Majce Kobernové k život. jubileu

   - obnovit webové stránky OVS

     Zodpovídá: Milfaitová

 

Příští schůze se koná ve středu 20. 4. 2016 od 15.00 hod. na Jiskře.

Zapsala Mgr.Y. Milfaitová - předsedkyně OVS

Karlovarský volejbalový svaz 2018 | Kontakty